Photobooth 現場印相 + 即製波波?

 

我哋做得到!!

 

無論婚宴壽宴百日宴,抑或係公司宴會派對,定係商場推廣活動,尚尚簽都幫到你!

 

 

 

流程如下:

 

1. 先到「尚尚簽」拍照;

2. 領取照片;

3. 職員跟據照片再製成波波。

-------- 

*每個波波現場製作,需時大概為2-3分鐘/個;

*正面為現場拍照;背面為預設自定圖案或相片等。

Like us on Facebook